2014 – Misericordias Domini – Drie keer gevra

“Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die
Heilige Gees sal by julle almal wees.“ -2. Kor. 13:13-

15.Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: “Simon seun van Johannes, het jy My
baie lief, meer as hulle hier?” “Ja, Here,” antwoord hy Hom, “U weet dat ek U liefhet.” Hy sê toe vir
hom: “Laat my lammers wei.”16.Jesus vra hom weer ’n tweede keer: “Simon seun van Johannes,
het jy My baie lief?” “Ja, Here,” antwoord hy Hom, “U weet dat ek U liefhet.” Hy sê toe vir hom:
“Pas my skape op.”17.Jesus vra hom die derde keer: “Simon seun van Johannes, het jy My lief?”
Petrus het bedroef geword omdat Jesus hom die derde keer gevra het: “Het jy My lief?”, en hy
antwoord Hom: “Here, U weet alles. U weet dat ek U liefhet.” Hy sê toe vir hom: “Laat my skape
wei.18.Dit verseker Ek jou: Toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy
wil; maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek, en iemand anders sal jou vasmaak en jou
bring waar jy nie wil wees nie.”19.Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur watter soort dood
Petrus God sou verheerlik. Daarna sê Hy vir hom: “Volg My!”

Johannes 21,15-19 – “Hemelse Vader, laat ons aan U toegewy wees deur U waarheid. U Woord is die waarheid.”

Post a comment

You must be logged in to post a comment.