2014 – 2. Sondag na Epifanie – Heb 12,18-25a – Die oue aflê , die nuwe ontvang!

Want julle het nie gekom by ‘n tasbare berg nie en ‘n brandende vuur en
donkerheid en duisternis en storm en basuingeklank en die geluid van woorde
waarby die hoorders gesmeek het dat hulle geen woord meer toegevoeg word
nie – want hulle kon die gebod nie verdra nie; selfs as ‘n dier die berg aanraak,
moet dit gestenig word of met ‘n pyl neergeskiet word. En Moses, so vreeslik
was die gesig, het gesê: Ek is verskrik en ek sidder.

Maar julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die
hemelse Jerusalem en tienduisende engele, by die feestelike vergadering en die
gemeente van eersgeborenes wat in die hemele opgeskrywe is, en by God, die
Regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges, en by Jesus,
die Middelaar van die nuwe testament, en die bloed van die besprenkeling wat
van beter dinge spreek as Abel.

Pas op dat julle Hom wat spreek, nie afwys nie;

Post a comment

You must be logged in to post a comment.