2012 – Reminiszere – God se Wingerdlied

“Genade en vrede vir julle van Hom wat is en wat was en wat kom.” – Openbaring 1:4 –
1.Ek wil sing oor Hom wat ek liefhet, ek wil my liefdeslied sing oor sy wingerd: Hy wat ek liefhet,
besit ‘n wingerd op ‘n vrugbare heuwel. 2.Hy het die grond omgespit en die klippe verwyder, dit
beplant met veredelde wingerdstokke. Hy het ‘n wagtoring daarin gebou en ‘n parskuip uitgekap.
Hy het verwag dat dit goeie druiwe sou dra, maar toe bring dit druiwe voort wat suur bly. 3.En nou,
inwoners van Jerusalem en manne van Juda, beslis tog tussen My en my wingerd. 4.Wat kan Ek
nog vir my wingerd doen wat Ek nie reeds gedoen het nie? Wat is dan die rede dat dit suur druiwe
voortgebring het terwyl Ek verwag het dat dit goeie druiwe sou dra? 5.Ek maak julle nou bekend
wat Ek met my wingerd gaan doen: Ek gaan die doringheining verwyder en verbrand, sy muur
afbreek, sodat die wingerd vertrap kan word. 6.Ek gaan hom tot niet maak. Hy sal nie meer
gesnoei of geskoffel word nie, maar ingeneem word deur doringbosse en onkruid. Ek sal die wolke
verbied om daarop te reën. 7.Die wingerd van die Here die Almagtige, die wingerd wat Hy geplant
het en waarin Hy Hom wou verlustig, is die Israeliete, die volk van Juda. Die Here het verwag dat
daar reg sou wees, maar daar was net onreg, dat daar geregtigheid sou wees, maar daar was net
die hulpgeroep van veronregtes.. – Jesaja 5, 1-7 –

Here God, Hemelse Vader, uit vaderlike liefde het U u Seun nie gespaar nie, maar Hom op die
kruis en deur Sy dood gegee. Ons vra, dat U u Gees in ons harte sal gee, sodat ons deur U
genade vertroos word, ons van die sonde kan weghou, geduldig dit mag dra wat U ons oplê, en vir
ewig saam met U sal lewe. Deur Jesus Christus ons Here. Amen

Post a comment

You must be logged in to post a comment.