2012 – Invokavit – Die christelike lewe as teenstrydigheid

“Genade en vrede vir julle van Hom wat is en wat was en wat kom.” – Openbaring 1:4 –

As medewerkers van God doen ons ‘n beroep op julle om te sorg dat julle die genade van God
nie tevergeefs ontvang het nie. 2.Hy sê: “Op die regte tyd het Ek jou gebede verhoor, en op die
dag van redding het Ek jou gehelp.” Kyk, nou is dit die regte tyd, nou is dit die dag van redding.
3.Ons wil nie hê dat daar met ons bediening fout gevind word nie. Daarom gee ons ook niemand
aanleiding tot aanstoot nie, 4.maar in alles laat ons ons ken as dienaars van God. Dit doen ons
met baie geduld in verdrukking, ontbering en nood. 5.Ons is geslaan, in die tronk gegooi en het in
oproere beland; ons het swaar gewerk, nagte sonder slaap deurgemaak en honger gely. 6.Ons het
onberispelik opgetree, met begrip, met verdraagsaamheid en vriendelikheid. Dit alles het ons
gedoen deur die Heilige Gees, deur opregte liefde, 7.deur die woord van die waarheid en deur die
krag van God. Ons wapen vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen. 8.Ons ontvang
eer en oneer, ons word beledig en geprys. Ons word behandel as verleiers, en tog is ons
betroubaar; 9 as onbekendes, en tog is ons goed bekend; as sterwendes en, soos julle sien, ons
lewe; as gestraf, maar ons is nie doodgemaak nie; 10.as bedroefdes, en tog is ons altyd
opgeruimd; as armes, maar ons maak baie ander ryk; as mense wat niks het nie, en tog besit ons
alles. – 1 Korintiërs 6, 1-10 –

Here God, Hemelse Vader, uit vaderlike liefde het U u Seun nie gespaar nie, maar Hom op die
kruis en deur Sy dood gegee. Ons vra, dat U u Gees in ons harte sal gee, sodat ons deur U
genade vertroos word, ons van die sonde kan weghou, geduldig dit mag dra wat U ons oplê, en vir
ewig saam met U sal lewe. Deur Jesus Christus ons Here. Amen

Post a comment

You must be logged in to post a comment.