2012 – Estomihi – “Onse Vader – sewe dae van die week”

Ek haat, Ek verafsku julle feeste, Ek het niks aan julle feestye nie. Al bring julle vir My brandoffers en graanoffers, dit is nie vir My aanneemlik nie, en Ek kyk nie eens na julle maaltydoffers van vetgevoerde kalwers nie. Gee pad voor My met die rumoer van jou gesing; Ek wil nie jou harpmusiek hoor nie! Maar laat die reg en die geregtigheid te voorskyn kom, laat dit aanrol soos watergolwe, soos ‘n standhoudende stroom. – Amos 5:21-24 –

Heilige Gees, U sien ons harte en ondersoek of ons bedoelings reg is. Versterk ons, deur U Heilige Gees, dat ons U wil liefhet en U met hart en siel volg. Deur Jesus Christus . Amen

Post a comment

You must be logged in to post a comment.