2012 – 3de Sondag na Epifanie – “Die volkome genesing”

“Die volkome genesing” 3de Sondag na Epifanie – 22 ste Januarie 2012 – “Genade en vrede vir julle van Hom wat is en wat was en wat kom.” – Openbaring 1:4 –

1.Naäman, die hoof van die leër van die koning van Aram, was ‘n gesiene man wat die agting van die koning geniet het. Deur hom het die Here ‘n oorwinning aan Aram besorg. Die man was ‘n dapper soldaat, maar hy het melaats geword. 2. Op een van hulle strooptogte het die Arameërs ‘n jong dogtertjie uit Israel ontvoer wat Naäman se vrou se bediende geword het. 3.Sy het vir die vrou gesê: “Ag, as Meneer net by die profeet in Samaria kon uitkom, dan sal hy vir Meneer van sy melaatsheid gesond maak.” 4.Naäman het by die koning gekom en hom meegedeel wat die dogtertjie uit Israel gesê het. 5.“Gaan gerus,” het die koning van Aram gesê, “ek stuur jou met ‘n brief na die koning van Israel toe.” Hy het vertrek en drie honderd twee en veertig kilogram silwer, ag en sestig kilogram goud en tien stelle klere met hom saamgevat. 6.Hy het die brief na die koning van Israel toe gebring.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.